Reeglid

Pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje kilimas.lt taisyklės

Šis dokumentas yra oficialus UAB KILIMŲ PASAULIS (įm. kodas: 126320898, PVM mokėtojo kodas: LT263208917, a/s LT227044060007756986) (toliau – Pardavėjas) pasiūlymas juridiniams ir veiksniems fiziniams asmenims (toliau – Pirkėjas) sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį nuotoliniu būdu (toliau – Sutartis) žemiau pateiktomis sąlygomis. Sutarties sąlygos galioja tik mokant už prekes pavedimu.

 1. Sąvokos

1.1 Elektroninė parduotuvė – Pardavėjui priklausanti parduotuvė, esanti adresu https://kilimas.lt

1.2 Prekėkilimas, parduodamas elektroninėje parduotuvėje
1.3 Užsakymas – Pirkėjo užpildytas užsakymas pirkti Prekę ir ją pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu.
1.4 Gavėjas – Pirkėjo įgaliotas asmuo priimti įsigytą Prekę.

 1. Sutarties dalykas

2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Užsakyme nurodytą Prekę, o Pirkėjas įsipareigoja ją priimti ir apmokėti pavedimu.
2.2. Prekės pavadinimas, kaina, kiekis privalo būti nurodyti Užsakyme.

2.3. Pirkėjas privalo besąlygiškai sutikti ir vykdyti žemiau nurodytas Pirkimo-pardavimo taisykles, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis.

 1. Užsakymo pildymas

3.1. Sutarties tekstas yra viešai prieinamas.  Užsakymo pildymas reiškia Pirkėjo besąlyginį sutikimą su Sutarties sąlygomis. Pirkėjas tampa asmeniu, sudariusiu Sutartį su Pardavėju.

3.2. Pildydamas Užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad veikia sava valia ir noru.

3.3. Užsakymo pildymo tvarka:
3.3.1. Prieš pildydamas Užsakymą Pirkėjas įsipareigoja susipažinti su pagrindinėmis Prekės savybėmis, pagaminimo vieta ir kaina.

3.3.2. Jei kyla klausimų apie Prekės savybes ir kokybę, Pirkėjas gali kreiptis į konsultantus kontaktuose nurodytu telefonu.

3.3.3. Užsakymas pildomas tinklalapyje pateiktoje formoje.
3.4. Užsakymo patvirtinimas:
3.4.1. Užsakymas patvirtinamas, kai į Pardavėjo sąskaitą patenka Pirkėjo pervesti pinigai.
3.5. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pateiktus netikslius duomenis, dėl kurių pardavėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų Pirkėjui.

 1. Prekės aprašymas

4.1. Elektroninėje parduotuvėje Prekės pristatomos nuotraukose, taip pat tekstine informacija: pavadinimas, kaina ir Prekės aprašymas.

4.2. Prekės savybių aprašymai, pateikti elektroninėje parduotuvėje, yra informacinio pobūdžio ir neperduoda visų  prekės savybių.

 1. Prekės kaina

5.1. Prekės kaina elektroninėje parduotuvėje nurodyta eurais už Prekės vienetą.

5.2. Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės kaina gali būti pakeista Pardavėjo nuožiūra, tačiau Pirkėjo jau užsakytos ar apmokėtos Prekės kaina nebus keičiama.

 1. Prekių pristatymas

6.1. Lietuvoje pristatymas NEMOKAMAS.

6.2. Pristatymas į Europos Sąjungos ir kitas šalis aptariamas su Pardavėju raštu arba telefonu.

6.3. Mokant pavedimu elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas pristato Prekę Pirkėjui tik gavęs apmokėjimą.

6.4. Pardavėjas elektroniniu paštu arba telefonu patvirtina Pirkėjui, kad prekė išsiunčiama.

 1. Prekės keitimas ir grąžinimas

7.1. Gavęs Prekę, Pirkėjas turi teisę per 14 dienų be jokios priežasties nutraukti su elektronine parduotuve pasirašytą sutartį.

7.2. Pagal individualų užsakymą pagamintos Prekės negrąžinamos ir nekeičiamos.

7.3. Panaudotos Prekės negrąžinamos.

7.4. Grąžindamas Prekes, Pirkėjas pats apmoka siuntimo paslaugas.

 1. Prekės garantija

8.1. Prekės turi privalomus sertifikatus ir garantinius talonus.

 1. Šalių atsakomybė ir ginčų sprendimas

9.1.Šalys atsako už Sutarties vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Pardavėjas neatsako už Prekės pristatymą, jei Pirkėjas Užsakyme nurodė netikslų adresą.
9.3. Pardavėjas neatsako už neišpildytus Pirkėjo lūkesčius dėl nurodytų Prekės savybių.
9.4. Pardavėjas neatsako už dalinį ar visišką įsipareigojimų nevykdymą pristatant Prekes, jei susiklostė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

9.5. Šalių ginčai, kilę dėl Sutarties įsipareigojimų vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

10.1. Nei viena iš šalių neatsako už visišką ar dalinį prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu tas neįvykdymas yra nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) pasekmė.  Nenugalimos jėgos aplinkybėms priskiriamos stichinės nelaimės (žemės drebėjimas, potvyniai ir pan.), visuomenės gyvenimo aplinkybės (kariniai veiksmai, ypatingoji padėtis, streikai, epidemijos ir pan.), valstybės mastu priimti sprendimai (pervežimų draudimas, atsiskaitymų valiuta ar tarptautiniai prekybos apribojimai ir pan.). Esant šioms aplinkybėms, Šalys neturi abipusių priekaištų ir kiekviena šalis prisiima Sutarties nevykdymo padarinius.

 1. Sutarties (Taisyklės) galiojimas

11.1. Sutartis galioja nuo momento, kai Pirkėjo sumokėtos lėšos patenka į Pardavėjo sąskaitą, iki kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus.

 1. Pirkėjo asmens duomenų patikrinimas

12.1. Pildydamas Užsakymą elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad leidžia Pardavėjui Užsakymo vykdymo tikslais tvarkyti savo asmeninius duomenis.
12.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą pagal Lietuvos Respublikos numatytus teisės aktus.

 1. Kitos nuostatos

13.1. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad dėl laikinų techninių nesklandumų tinklalapyje gali atsirasti klaidų ir netikslumų. Įvykus paminėtai techninei klaidai, Pardavėjas pasilieka teisę nesudaryti ar nevykdyti Sutarties.

13.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Sutarties taisykles. Pakeista Sutartis įsigalioja, kai yra patalpinama elektroninėje parduotuvėje.
13.3. Pirkėjas įsipareigoja savarankiškai susipažinti su Sutarties sąlygomis.

13.4. Galimybė pildyti Užsakymą sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Sutarties taisyklėmis.

 1. Pardavėjo rekvizitai

UAB KILIMŲ PASAULIS
P.Lukšio g. 32, 08222 Vilnius
Įm. kodas 126320898
PVM mok. kodas LT263208917
A/s LT227044060007756986
AB “SEB” bankas; SWIFT: CBVILT2X
Tel.: +370 5 2747011
El. paštas: info@kilimas.lt